Bij de binnenkomst van nieuwe asielzoekers lukt het maar beperkt om signalen te verzamelen over mensenhandel, mensensmokkel of terrorisme. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De inspectie concludeert dat de identificatie in de zogeheten identificatiestraten, waar asielzoekers worden geregistreerd, op een goede manier gebeurt en dat iedereen daarna ook is geregistreerd.

Toch lukt het volgens de inspectie niet altijd om de ware identiteit van asielzoekers vast te stellen. "De doelstelling om signalen te verzamelen over mensenhandel, mensensmokkel en terrorisme wordt slechts beperkt gerealiseerd", aldus de inspectie.

Het advies van de inspectie is "realistisch" te zijn over de mogelijkheden om signalen te verzamelen. In mei erkende Van der Steur al dat de controle niet goed is gegaan, maar wees erop dat toen verbeteringen zijn doorgevoerd.

Screening

De 'identificatiestraten' zijn een belangrijke, maar niet de enige schakel in het hele proces van screening van asielzoekers. "Het is onderdeel van het totaalpakket", aldus minister Ard van der Steur in een reactie. "We willen het risico zo klein mogelijk maken en doen alles wat mogelijk is om dat voor elkaar te krijgen."

Van der Steur somt op dat niet alleen wordt gekeken naar de identiteit van mensen. Ook worden verhoren afgenomen door mensen die zijn opgeleid om signalen te herkennen, telefoons kunnen worden leeggehaald en bagage wordt gecontroleerd.

De inspectie waarschuwde in mei al dat de capaciteit van de dienst een probleem is. Om alle data uit te lezen zijn meer medewerkers nodig. Inmiddels is deze capaciteit opgehoogd.

In samenwerking met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moet de kans volgens Van der Steur zo klein mogelijk worden gemaakt dat er een terrorist doorheen glipt.

De Tweede Kamer gaat begin volgend jaar debatteren over tekortkomingen bij de asielcheck, is donderdag besloten.