De Europese wetgeving voor wapenbezit wordt aangescherpt. De lidstaten stemden dinsdag in met een politiek akkoord dat eerder deze maand werd gesloten tussen de Europese instellingen.

Bepaalde semiautomatische wapens worden verboden voor jagers en sportschutters en gedeactiveerde wapens moeten in meer gevallen worden geregistreerd. Om wapens beter te kunnen traceren moeten fabrikanten ook de belangrijkste onderdelen gaan markeren en registreren.

Ook voor verzamelaars en musea gaan strengere regels gelden. Daarnaast worden alarmpistolen en omgebouwde vuurwapens die in films en theaters worden gebruikt opgenomen in de wapenrichtlijn.

Mensen die een wapen willen kopen worden in de toekomst verplicht een psychologische check te ondergaan. Verder wordt werk gemaakt van het koppelen van de nationale databanken waarin wapens staan geregistreerd.

Voorstellen

De Europese Commissie had kort na de aanslagen in Parijs van november 2015 voorstellen gedaan, maar die zijn enigszins afgezwakt. Zo bleek een volledig verbod op kalasjnikovs niet haalbaar. Ook de beperking tot tien kogels voor magazijnen van alle semiautomatische wapens haalde het niet.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet weten hard te hebben gevochten voor een ''ambitieuze deal'' die het risico op terreuraanslagen en schietpartijen in scholen en op zomerkampen zou verminderen. Hij spreekt desondanks van een ''mijlpaal''.

De richtlijn schrijft de minimumregels voor waaraan EU-landen moeten voldoen. Zij kunnen zelf strengere regelgeving doorvoeren. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het akkoord nog formeel goedkeuren.