Voor een probleem met tijdelijke leerkrachten in het bijzonder onderwijs, die bijvoorbeeld zieke onderwijzers vervangen, is een oplossing bedacht. Dat maakt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag bekend.

Tijdens een griepgolf mogen scholen voor maximaal veertien dagen onbeperkt leerkrachten laten vervangen. De regeling geldt voor de eerste drie maanden van 2017 en 2018. Het akkoord is bereikt met basisscholen en vakbonden.

Sommige scholen zagen zich geconfronteerd met beperkingen door de Wet werk en zekerheid. Want de wet bepaalt dat na drie tijdelijke contracten in twee jaar een vast contract moet volgen. Door de nieuwe afspraak hoeven scholen zich tijdens een onverwachte griepgolf niet aan die bepaling te houden.

Het akkoord kwam tot stand door de inzet van een speciale verkenner, die op verzoek van de Tweede Kamer door Asscher is ingezet.