Studenten moeten makkelijker voor een tijdje in het buitenland kunnen studeren, onderzoek doen of stage lopen. 

Onderwijsminister Jet Bussemaker is het eens met VVD, PvdA en D66 om dat verder te stimuleren en barrières weg te nemen, zei ze woensdag in de Tweede Kamer.

Ervaring opdoen in het buitenland is van groot belang voor de toekomst van Nederland, is de gedachte. ''Jongeren leren veel over het land zelf maar ze gaan ook op een andere manier naar Nederland kijken'', zei de minister.

Ze wees erop dat er al veel initiatieven zijn om studenten te stimuleren over de grens te kijken. Ongeveer een kwart van de studenten doet dat, maar dat moeten er nog veel meer worden vindt de minister.

Terughoudender was Bussemaker over verruiming van de financiering voor een buitenlandstudie. Het maximale leenbedrag voor collegegeld is 10.000 euro en de wet moet gewijzigd worden om dat te verhogen. Ze gaat eerst onderzoeken of dit nodig is en wat de risico's zijn. Ze wees op fraude die is ontdekt met Erasmusbeurzen.