De Tweede Kamer heeft de nieuwe mestwet van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) dinsdag op meerdere punten aangepast. De Kamer hoopt zo de gevolgen voor melkveehouders te verzachten. 

Van Dam kan leven met de "gebalanceerde" wijzigingen en is tevreden dat de wet is aangenomen.

De staatssecretaris stelde het zogeheten fosfaatrechtenstelsel voor om het sinds vorig jaar snel toegenomen mestoverschot terug te dringen. Van Dam wilde het stelsel eigenlijk volgend jaar al invoeren, maar wist het niet tijdig langs de Europese Commissie te loodsen. Het wordt nu 2018.

Veestapel

De belangrijkste aanpassing was al binnengehaald door D66 en de ChristenUnie: boeren die hun mest kwijt kunnen op hun eigen grond hoeven niet te snijden in hun veestapel. De SP wist nog te regelen dat de knip tussen deze zogeheten grondgebonden boeren en de overige melkveehouders wat minder hard wordt.

Verder haalden het CDA en de ChristenUnie binnen dat boeren die mest kunnen uitrijden op grond van buurboeren ook worden gespaard. De christendemocraten kregen ook steun voor een milde omgang met knelgevallen.