Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag tegen het voorstel van Denk gestemd om buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen te verbieden.

VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en VNL stemden tegen het verbod op financiële geldstromen vanuit het buitenland.

Denk wilde met het voorstel voorkomen dat buitenlandse bewegingen of mogendheden via donaties aan Nederlandse politieke partijen invloed kopen in het parlement. Volgens de VVD en het CDA schiet het verbod zijn doel voorbij. 

"Het verbod is te absoluut, omdat alle Nederlandse staatsburgers in het buitenland dan niet langer geld kunnen overmaken aan Nederlandse politieke partijen", zegt Zijlstra. Sybrand Buma (CDA) vindt het voornemen sympathiek, maar ook hij vindt het middel te rigoureus.

Turkije

Denk-leider Tunahan Kuzu is verbolgen. Volgens hem zijn de donaties uit het buitenland miniem en hebben ook partijen als de PvdA en D66, met afdelingen in het buitenland, voor de motie gestemd.

Hij verwijt de partijen die tegenstemden dat zij Denk continu in een kwaad daglicht stellen en de loyaliteit van hem en zijn collega-Kamerlid Selcuk Öztürk in twijfel trekken. Zo zouden de twee Kamerleden van Turkse komaf een dubbele loyaliteit hebben en beïnvloed worden door Turkije.

"Maar deze partijen stemmen niet voor een motie die een verbod op buitenlandse invloed wil afdwingen", zegt Kuzu. "Als het zou gaan om een verbod op financiering uit Turkije of islamitische landen, zouden deze partijen zeker weten hebben voorgestemd."

Van dat verwijt distantieert de VVD zich. "Een Nederlands staatsburger met een Nederlands paspoort die in Turkije woont, moet ook een Nederlandse partij kunnen financieren. Nederlandse staatsburgers zijn Nederlandse staatsburgers, of ze nou in Turkije wonen of waar dan ook", aldus Zijlstra.