Het aantal scholieren dat langer dan drie maanden weg blijft van school is afgelopen schooljaar met 7 procent toegenomen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Ook het aantal vrijgestelde kinderen is met 9 procent gestegen.

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het passend onderwijs die staatssecretaris Sander Dekker dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het passend onderwijs is bedoeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking. 

4.267 scholieren bleven langer dan drie maanden thuis in het schooljaar 2015/2016. Een jaar eerder waren dat er 4.106. Het aantal scholieren dat korter dan drie maanden van school weg bleef, daalde juist. 

De vrijgestelde kinderen zijn scholieren die vrijgesteld zijn van de leerplicht, omdat ze lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om naar school te gaan. 

Opnieuw beoordelen

Tegen Zembla zegt Dekker dat de vrijstelling niet is bedoeld "voor scholen die zeggen: 'het is een ingewikkeld kind, we regelen iets met de gemeente zodat ze niet naar school toe hoeven'." 

De staatssecretaris laat daarom alle kinderen die een dergelijke vrijstelling 5 onder a hebben, opnieuw beoordelen. 

Tegelijkertijd is er in het passend onderwijs veel geld over dat niet wordt gebruikt. Van het geld dat beschikbaar is, gaat nog niet genoeg naar de klaslokalen. Soms werd de afgelopen anderhalf jaar meer dan 20 procent niet uitgegeven. 

Geld over

Zo'n 111 miljoen euro werd niet uitgegeven. Gemiddeld hielden basisscholen 9 procent en middelbare scholen 10 procent in reserve. Maar er zijn ook voorbeelden waar meer dan 20 procent van het geld niet werd uitgegeven.

''Niet uit te leggen'', vindt Dekker. ''Met die miljoenen hadden we heel veel kinderen kunnen helpen. En hadden leraren het een stuk minder zwaar kunnen hebben in de klas.''

Om kinderen passend onderwijs te bieden werken normale en speciale scholen per regio samen. Dekker wil de komende jaren verbetering zien van deze samenwerkingsverbanden, waarbij ze duidelijk moeten aangeven waarom ze eventuele reserves hebben. Ook wil hij dat de inspectie de reserves met de scholen gaat bespreken.