Het kabinet moet meer werk maken van de bestrijding van discriminatie. Onder meer de kennis van politie en Justitie moet worden bijgespijkerd, vindt Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA). Hij vond donderdag onder meer VVD, SP en GroenLinks aan zijn zijde en daarmee een meerderheid.

Marcouch en co vinden dat de aanpak van discriminatie nog te verbrokkeld is. Ze willen dat het kabinet de verschillende terreinen waarop het ongelijke behandeling bestrijdt samenneemt en een integraal strijdplan opstelt. Ook is volgens hen meer onderwijs over en bewustwording van discriminatie geboden. De partijen willen bovendien meer aandacht voor ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt en voor de bestraffing en heropvoeding van de daders.

Marcouch wees erop dat discriminatie een delict is dat grote schade aanricht in de samenleving. Eerder op de dag was een rapport uitgekomen van het Verwey-Jonker Instituut, dat vaststelt dat vooral de discriminatie van moslims vorig jaar is toegenomen.

MiND

Het MiND stelde dat negatieve uitingen over homo's door moslims geen vormen van discriminatie zijn, maar geloofsuitingen. Dat ontketende op sociale media een storm van verontwaardiging en leidde tot Kamervragen van de onafhankelijke Kamerleden Joram van Klaveren en Louis Bontes.

Volgens hen stelt het MiND dat gewelddadige homohaat mag op grond van de islam. Het oproepen tot geweld zou geen probleem zijn als dat gebeurt vanuit de islamitische levensovertuiging. Dit soort zaken hoort altijd thuis bij het Openbaar Ministerie, aldus de Kamerleden. De islam en andere levensbeschouwingen kunnen nooit worden gebruikt als excuus voor feitelijke discriminatie of het oproepen tot geweld.

Minister Ard van der Steur heeft "de wenkbrauwen stevig opgetrokken" over uitlatingen van het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) over discriminatie van homo's door moslims. Hij noemde die donderdag onacceptabel. Omdat het MiND zijn fout heeft toegegeven, is er volgens Van der Steur echter geen reden onmiddellijk de subsidie voor het meldpunt stop te zetten.

Dat is Van der Steur met hen eens. "Discriminatie is discriminatie." De minister gelooft niet dat het MiND slechts op zijn schreden is teruggekeerd door de ophef en stiekem nog altijd achter de oorspronkelijke uitspraak zou staan, zoals Bontes stelt.

Nieuw onderzoek

Het MiND liet donderdagmiddag na nieuw onderzoek weten dat enkele uitingen onjuist zijn beoordeeld. "Er is in enkele uitingen sprake van een opruiend karakter en het oproepen tot geweld. In deze gevallen is de context niet van belang.''