Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, is het afgelopen jaar in aanraking gekomen met agressie en geweld. Dat is meer dan de afgelopen jaren.

Dat blijkt uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Een belangrijke factor vormen sociale media. Het aantal politieke ambtsdragers dat via deze kanalen te maken heeft gehad met agressie is in de afgelopen twee jaren verdubbeld.

Volgens minister Plasterk kan de toename van agressie en geweld mogelijk worden verklaard door de spanningen die de verhoogde instroom van asielzoekers met zich meebrengt.

Het aantal ambtenaren dat met agressie en geweld in aanraking is gekomen is juist gedaald.

Het rapport geeft ook een beeld over de integriteit van het openbaar bestuur. Een op de drie politieke ambtsdragers ziet mogelijke integriteitschendingen bij collega's.