De politicus Jacques Tichelaar wordt de verkenner die in het bijzonder onderwijs moet zoeken naar oplossingen voor de problemen met tijdelijke leerkrachten. 

Dat maakte het ministerie van Sociale Zaken dinsdag bekend.

De verkenner komt er op aandringen van de ChristenUnie en D66. Door een nieuwe wet hebben sommige scholen namelijk grote moeite om invalmeesters en -juffen in te zetten. Tichelaar (PvdA) was Kamerlid en is commissaris van de Koning in Drenthe.

De verkenner moet zo snel mogelijk knelpunten op een rijtje zetten en oplossingen formuleren. ''Scholen komen niet uit met de regels'', aldus ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten.

De problemen in het onderwijs zijn een gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz), die is bedoeld om werknemers meer zekerheid te geven. Scholen zijn verplicht in bepaalde gevallen flexibele krachten een vast contract te bieden, maar daar is geen geld voor en er is ook niet steeds werk.

Verder kijken

Volgens verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher gaat de verkenner verder kijken dan alleen de Wwz, ''zodat we een goed beeld krijgen van de knelpunten die sommige scholen ervaren bij het vervangen van een zieke juf of meester, zoals bijvoorbeeld het lerarentekort.''

Hij benadrukt dat de Wwz de mogelijkheid biedt om af te wijken van de zogenoemde ketenbepaling, waarbij drie tijdelijke contracten in twee jaar mogelijk zijn voordat een vast contract moet volgen. In de cao voor het onderwijs zijn daarover afspraken gemaakt, die op 1 juli zijn ingegaan.

Ascher denkt dat de afspraken die de scholen en de vakbonden hebben gemaakt voldoende ruimte bieden. De scholen blijven gebonden aan de afspraken die ze zelf in hun cao hebben gemaakt.