De PvdA en een groot deel van de oppositie willen eenmalig 10 miljoen euro extra voor kunst- en cultuurinstellingen die goed presteren, maar toch minder subsidie kregen omdat de subsidiepot op was.

De partijen willen geld gebruiken dat bedoeld was voor onderhoud aan monumenten, maar niet is gebruikt. Omdat de PvdA, de SP, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie samen een meerderheid hebben in de Tweede Kamer zijn de extra miljoenen voor de kunst welhaast zeker.

D66 en de SP stelden vorige week al voor meer geld vrij te maken voor de kunstinstellingen die het financieel lastig hebben. Zo zouden deze instellingen in elk geval kunnen overleven tot de volgende kabinetsperiode.

De partijen dachten onder andere aan instellingen als: Maas Theater & Dans, Korzo, Orkater, Theater Bellevue en Suburbia. De uiteindelijke beslissingen over welke instellingen geld zullen ontvangen, zal door de Raad voor Cultuur genomen worden.

De SP en D66 hadden eigenlijk nog eens 4 miljoen ter beschikking willen stellen, maar voor dat extra geld is geen meerderheid gevonden.