Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) schrapt een derde van alle banen. Het gaat om mensen die niet in vaste dienst zijn.

Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar het COA onder valt, maandag gemeld.

Het COA moet snijden in haar personeelsbestand door de afname van het aantal asielzoekers in Nederland. Het aantal werknemers nam de afgelopen jaren juist toe door de stroom van asielzoekers die moest worden opgevangen.

De mensen die moeten vertrekken hebben dat al te horen gekregen. Het COA probeert de werknemers die hun baan verliezen onder te brengen bij de Dienst terugkeer en vertrek (DT&V).