Zorg en asielbeleid moeten de belangrijkste thema's worden bij de verkiezingen in maart volgend jaar. Dat blijkt uit een peiling van NUpanel.

NU.nl is in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een onderzoek gestart waarin de lezers worden gevraagd welke thema's volgens hen een rol zouden moeten spelen bij de volgende verkiezingen en welk thema's doorslaggevend zijn. Ook zijn vragen gesteld over het vertrouwen in de Nederlandse politiek.

Uit de peiling onder 1.998 respondenten blijkt dat 'zorg en gezondheid' het vaakst wordt genoemd als thema dat prominent naar voren moet komen bij de verkiezingscampagne. Maar liefst 63 procent van de respondenten noemde dit als één van de hoofdthema's. 

Asielbeleid

Een goede tweede is asielbeleid, maar ook thema's als 'werk en inkomen', veiligheid en pensioen worden door NUpanel aangemerkt als belangrijkste verkiezingsthema's.

Ook bij de vraag welke thema's doorslaggevend zullen zijn bij de stemkeuze volgend jaar worden zorg en asielbeleid het vaakst genoemd.

De thema's die minder scoren zijn 'verkeer en vervoer' en 'sport en cultuur'. Respectievelijk 6 en 2 procent vinden dit thema's die een belangrijke rol zouden moeten spelen in de campagne.

Tevreden

Uit de peiling blijkt daarnaast dat Nederlanders in meerderheid tevreden zijn over de manier waarop ze in Nederland kunnen wonen, maar ze hebben weinig vertrouwen in de politiek.

Op de vraag of je tevreden bent met Nederland als land om in te wonen antwoordt 13 procent zeer tevreden, 33 procent tevreden en 21 procent enigszins tevreden. Dit opgeteld maakt dat 68 procent in meer of mindere mate tevreden is.

Daar staat tegenover dat een kwart in meer of mindere mate ontevreden is. 7 procent kiest hier een neutrale positie.

Vertrouwen

Opvallend is dat ondanks de tevredenheid over het wonen in Nederland mensen in meerderheid negatief zijn over het vertrouwen in de politiek.

In totaal heeft 60 procent enigszins weinig tot zeer weinig vertrouwen in de politiek. Het percentage dat wel positief is overstijgt de 31 procent niet, minder dan 1 op de 3 dus.

Van het NUpanel zegt 93 procent zeker te gaan stemmen op 15 maart, 2 procent gaat niet stemmen en 5 procent zegt het nog niet te weten.

Het onderzoek wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Necker van Naem uitgevoerd.