Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp rekent zichzelf de effecten van de bezuinigingen op Defensie de laatste jaren aan. Middendorp zegt in een interview met NRC dat hij eerder had moeten ingrijpen.

"Bij iedere bezuiniging zijn we eerst oplossingen gaan zoeken in de eigen organisatie. In de ondersteuning, voorraden en efficiëntie. De effecten zijn nu in volle omvang zichtbaar en laten zien dat we te ver zijn doorgeschoten. Dat reken ik mezelf ook aan", aldus Middendorp.

Volgens de generaal had hij eerder moeten zeggen dat de krijgsmacht niet meer op deze manier verder kon gaan. Maar, legt hij uit, "we zijn vrede ook vanzelfsprekend gaan vinden". "Zeker na de Koude Oorlog werd gezegd: we innen het vredesdividend. Binnenlandse en economische belangen stonden voorop, de onveiligheid was niet voelbaar."

De Algemene Rekenkamer kwam in mei met een kritiek op de krijgsmacht, die in 2015 slechts 59 procent van hun operationele doelen behaalde. Een consequentie van jarenlang bezuinigingen, stelt Middendorp. "Sinds de Koude Oorlog is ons budget steeds lager geworden. We besteden nu nog 1,14 procent van het bbp aan defensie; de NAVO eist 2 procent."

De 53-jarige Middendorp heeft in het verleden kritiek geuit op de bezuinigingen bij Defensie. In augustus 2015 pleitte de legerbaas voor de versterking van de Nederlandse strijdkrachten. "Ik ben blij dat de politiek nu beweegt naar extra defensiebudget."

Onvoorspelbaar

De opkomst van IS, de Arabische Lente en de annexatie van de Krim verraste Middendorp. Dat bewijst volgens hem dat de "wereld om ons heen onvoorspelbaarder is geworden". "De veelheid van dreigingen buiten Europa legde een grote claim op onze inlichtingencapaciteit."

Middendorp zegt dat het belangrijk blijft om te investeren in defensie om de informatiepositie van het Nederlandse leger te versterken. "Het voorspellend vermogen van de NAVO en de EU is verminderd. Ons investeringsbudget is te klein voor de organisatie: we moeten bijvoorbeeld bijna de complete marine vervangen. Er is ook een disbalans tussen gevechtseenheden en ondersteuning."

"Het is daarom belangrijk meer te investeren en gelukkig hamert de minister daar nu ook op. Ik kan het wel roepen, maar het moet voelbaar zijn. Het muntje moet vallen", aldus de generaal.