Asielzoekers uit bijvoorbeeld Marokko en Algerije die zich misdragen worden, als het aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) ligt, voortaan sneller het land uitgezet en soberder opgevangen. Hij neemt maatregelen die dat mogelijk moeten maken. ''We proberen uit te stralen dat het geen zin heeft om binnen te komen'', aldus Dijkhoff donderdag.

Dijkhoff maakte eerder deze week al bekend dat hij een einde maakt aan de terugkeervergoeding voor asielzoekers uit Marokko en Algerije. De asielzoekers uit die 'veilige' landen maken weinig kans in de asielprocedure. Daarbij komt ook dat een aantal veel overlast veroorzaakt op en rond de plekken waar ze worden opgevangen.

Om ze sneller het land uit te krijgen verkort de staatssecretaris de procedure voor asielzoekers die zich eerder in andere Europese landen hebben aangemeld. Daardoor kunnen ze voortaan tien weken sneller worden teruggestuurd naar bijvoorbeeld Spanje of Duitsland. Omdat het in de praktijk moeilijk is de afgewezen asielzoekers terug te kunnen sturen naar het land van herkomst, zal Nederland met die landen in gesprek gaan.

Deze asielzoekers krijgen bovendien geen recht op opvang als ze tegen de afwijzing van hun asielaanvraag in beroep gaan. Ze krijgen alleen nog onderdak als ze meewerken aan hun terugkeer.

Dijkhoff wil er ook voor zorgen dat asielzoekers die zich in de opvang hebben misdragen sneller in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Ook is afgesproken om asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken met voorrang te behandelen bij de rechtbanken.