In het externe onderzoek naar oud-korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie wordt ook gekeken naar de rol van de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en die van de huidige, Ard van der Steur.

Bijna de voltallige oppositie had hierop aangedrongen.

Van der Steur voldoet aan deze wens, blijkt dinsdag uit een brief van hem aan de Tweede Kamer. De oppositie wil onder meer weten of de steun van de centrale ondernemingsraad is 'gekocht' voor de enorme reorganisatie bij de politie.

De onderzoekers kijken naar de betrokkenheid van Bouman bij de misstanden van de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie. Intern onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de COR een flink deel van haar geld uitgaf aan onder meer feestjes, diners en inhuur van imagocoaches.

"Er was sprake van ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven", aldus korpschef Erik Akerboom vorige week.

De leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie zijn maandagavond al opgestapt vanwege het onderzoek. "Wat er is gebeurd raakt de geloofwaardigheid van de medezeggenschap", stelde zij in een korte verklaring. "Het vertrouwen is beschadigd. We betreuren het dat onze collega’s op straat worden aangesproken op de ontstane situatie rondom de COR."

Invloed

De commissie bekijkt wat de betrokkenheid van de voormalige korpschef was bij het toezicht op de financiën van de COR. Ook wordt gekeken of zijn handelswijze op dit vlak invloed heeft gehad op de besluitvorming van de ondernemingsraad.

Het is volgens Van der Steur terecht dat ook de rol van de (oud-)minister en het departement worden onderzocht. ''Het is een volstrekt logische vraag om je af te vragen of de minister en het ministerie daarvan op de hoogte waren.'' Hij ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Bouman stopt tijdelijk

Afgesproken is dat Bouman gedurende het onderzoek geen werkzaamheden meer verricht voor de politie. Ook dat wilde de oppositie graag. Eerder zei Van der Steur nog dat Bouman kon aanblijven als adviseur.

Bouman adviseert de politie sinds zijn vertrek als korpschef. Hij rondde recent een rapport af over de problemen bij de politie in het Caribisch gebied.

Wie het externe onderzoek gaat doen, is nog niet bekend. Van der Steur kan ook nog geen inschatting geven wanneer het klaar zal zijn. Hij wil daar geen eindtermijn aan verbinden.