Minister Jet Bussemaker (Cultuur) is vooralsnog niet van plan haar bezuinigingsvoorstel voor het onderhoud en restauratie van particuliere monumenten aan te passen, ondanks stevige kritiek op de plannen uit de Tweede Kamer.

"Ik wil paal en perk stellen. De regeling is niet bedoeld voor een nieuwe keuken of een nieuwe vloer. Ik wil het doelmatiger inrichten", zei Bussemaker maandag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het Belastingplan 2017. 

Het debat wordt op een later tijdstip voortgezet omdat een deel van de Kamer zich beter wil voorbereiden op de plannen.

De regeling moet het belastingstelsel eenvoudiger maken en er kan met het toewijzen van subsidies beter vanuit de politiek worden gestuurd. De huidige fiscale regeling is gevoelig voor fouten en onbedoeld gebruik, zegt Bussemaker.

Ook gaat de omschakeling gepaard met een bezuiniging van 25 miljoen euro, maar dat is volgens de bewindsvrouw niet het belangrijkste argument.

Veel vragen

Bij de partijen bestaan er nog veel vragen over de manier hoe Bussemaker wil overstappen van een fiscaal model naar een subsidieregeling voor het onderhoud van de ruim zestigduizend monumenten in Nederland.

"Ik heb het gevoel dat het ten koste gaat van onze monumenten", zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Met de subsidie wordt namelijk achteraf bepaald of ergens geld naartoe gaat. De Vries vreest dat dit bewoners van monumenten afschrikt om aan renovatie te beginnen.

Oppositiepartijen SP, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat het plan helemaal van tafel gaat. De conclusies voor de regeling zouden deels zijn gebaseerd op een onderzoek dat de Kamer niet heeft ingezien. Ook zijn de nieuwe plannen nog niet naar de Kamer gestuurd.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vreest dat hij gekleurde informatie uit het onderzoek krijgt voorgeschoteld van de minister en wil daarom het gehele onderzoek inzien. Informatie uit het onderzoek, Bussemaker spreekt liever van een analyse, is alleen herleidbaar naar individuele belastingbetalers. De bewindsvrouw wil die informatie daarom niet zomaar openbaar maken.

Rug tegen de muur

"We worden met rug tegen de muur gezet terwijl we een goed debat willen voeren over hoe de regeling beter wordt", zegt Carola Schouten van de ChristenUnie. SP-Kamerlid Farshad Bashir noemt het proces heel erg slordig. "We kunnen onze tijd beter benutten".

Ook bij D66'er Steven van Weyenberg roept dit handelen vragen op. "Neem het voorstel terug zodat wij eerst kunnen overleggen met de betrokken partijen." Net zoals de andere partijen wil Van Weyenberg het plan eerst binnen zijn fractie bespreken met de specialisten op dit gebied.

Maar Bussemaker blijft vooralsnog bij haar standpunt om stap voor stap in 2019 tot nieuw beleid te komen. Er is dan in eerste instantie sprake van een overgangsregeling, daarna wordt er gezocht naar definitieve wet- en regelgeving op dit punt.

Vanuit de sector werd vorige week een petitie aangeboden. Eigenaren van monumenten waarschuwden de Kamerleden voor een "monumentale vergissing".