De advocaat van Geert Wilders, Geert Jan-Knoops, heeft donderdag een wrakingsverzoek ingediend tegen een van de rechters in de zaak tegen Wilders. Rechter Elianne van Rens zou vooringenomen zijn. 

Knoops onderbrak het betoog van de zogenoemde benadeelde partijen in het Wilders-proces om te melden dat de verdediging geen vertrouwen heeft in de onpartijdigheid van rechter Elianne van Rens.

"Wat een vreselijke vooringenomenheid van deze rechter die haar PVV haat nauwelijks kan verhullen bij de ondervraging van Professor Cliteur", twitterde Wilders eerder op de dag.

Knoops kreeg na een schorsing gelegenheid om zijn grieven jegens de rechter toe te lichten. Voor het wrakingsverzoek had hij contact gehad met zijn cliënt Wilders.

Vooringenomenheid

Van Rens gaf bij ondervraging van getuige-deskundige Paul Cliteur volgens de raadsman "blijk van een mate van vooringenomenheid, althans niet onpartijdigheid". Rechter Van Rens zou aan het slot van haar ondervraging volgens Knoops hebben gesteld dat het oordeel van de getuige-deskundige "niet meer of minder is dan een mening". Daardoor kan zij niet meer onbevangen oordelen, vindt de raadsman.

Door die ondervraging werd naar de mening van Knoops het beeld geschapen "alsof Cliteur alleen zijn eigen mening kwam verkondigen". De rechter moest volgens Wilders' advocaat ook gecorrigeerd worden op het punt van het verdraagzaamheidscriterium en de uitspraak daarover van de Hoge Raad. "Deze zaak draait in grote mate om onverdraagzaamheid en is dus niet onbelangrijk", aldus Knoops.

Overzicht: vervolging Geert Wilders

De zaak draait om uitspraken van Wilders uit 2014. © ANP
'Willen we meer of minder Marokkanen' roept Wilders op 12 maart 2014 en op 19 maart 2014, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP
De uitspraak veroorzaakt commotie. Meerdere demonstraties, zowel voor als tegen Wilders, worden georganiseerd. © ANP
Ruim zesduizend mensen doen aangifte tegen de PVV-leider. © ANP
Het OM maakt in december 2014 bekend dat Wilders wordt aangeklaagd voor belediging van Marokkanen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Advocaat Geert-Jan Knoops verdedigt de PVV-leider. © ANP
Geert Wilders neemt zijn uitspraak over 'minder Marokkanen' niet terug. Op 18 maart zegt hij in de rechtbank dat de "vrijheid van meningsuiting" het enige is dat hij nog heeft en dat Nederland een Marokkanenprobleem heeft. © ANP
Knoops vroeg de rechtbank op 23 september het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. © ANP
Het proces tegen Geert Wilders gaat door, wordt op vrijdag 14 oktober bekendgemaakt. © ANP
Op 31 oktober gaat het proces van start. © ANP
Bij het begin van de strafzaak op 31 oktober is Wilders, zoals eerder aangekondigd, niet aanwezig. © ANP
Op 3 november vraagt Wilders advocaat Knoops om wraking van rechter Elianne van Rens omdat zij partijdig zou zijn. Het OM acht het verzoek kansloos. © ANP
De wrakingskamer besluit op vrijdag 4 november dat rechter Elianne van Rens mag aanblijven in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. © ANP
Het OM zegt op 16 november vol overtuiging te hebben besloten tot vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Een dag later wordt de strafeis bekend: een geldboete van 5000 euro. © ANP
Advocaat Geert-Jan Knoops en medeadvocaat Carry Knoops-Hamburger arriveren op 18 november bij de rechtbank op Schiphol voor het verdedigende pleidooi en de reactie op de strafeis. © ANP
Geert-Jan Knoops stelt vrijdag in zijn pleidooi dat het OM selectief heeft gehandeld in de interpretatie van de wet. Ook zou het OM de uitspraken van Wilders niet in de juiste context plaatsen. © ANP
Advocaat Geert-Jan Knoops arriveert op woensdag 23 november voor de laatste zittingsdag bij de rechtbank op Schiphol. © ANP
Zoals aangekondigd maakt Wilders op de laatste zittingsdag gebruik van zijn recht op een slotwoord. © ANP
Ook Wilders advocaat Geert-Jan Knoops is in de rechtszaal aanwezig. © ANP
Wilders haalde in zijn slotwoord hard uit naar de officieren van justitie, hij noemde hen "handlangers van het kabinet". © ANP
PVV-leider Geert Wilders is vrijdag 9 december schuldig bevonden voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor zijn uitspraken op 19 maart 2014. Er is echter geen straf opgelegd. © ANP
Advocaat Maarten 't Sas, van firma Knoops, voorafgaand aan de rechtszaak. Geert Wilders is zelf niet aanwezig. © ANP
Op Twitter heeft de PVV-leider zich in stevige bewoordingen uitgelaten over het vonnis. © ANP
Meteen na de uitspraak werd bekend dat Geert Wilders tegen de uitspraak in beroep gaat, en op 23 december maakte ook het OM bekend in beroep te gaan. © ANP

Tweede aanvaring

Het is niet voor het eerst dat Van Rens in aanvaring komt met Wilders en zijn verdediging. Wilders had haar tijdens een regiezitting op 18 maart al verzocht te stoppen met de zaak, maar Van Rens kondigde in april aan door te gaan.

Van Rens zou volgens Wilders in het tv-programma Kijken in de ziel kritisch zijn geweest over de rechterlijke beslissing tijdens diens vorige proces om wraking van de rechter toe te wijzen. Bovendien uitte zij kritiek op standpunten van de PVV over minimumstraffen en het uitzetten van illegalen.

De rechter zei destijds dat ze ook als rechter kritiek mag hebben. Ze verzekerde Wilders toen in een korte verklaring dat ze onafhankelijk in zijn zaak zal oordelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde donderdag in een reactie het wrakingsverzoek van Wilders "kansloos" te achten. De rechtbank behandelt het wrakingsverzoek vrijdagochtend.

Cliteur

Hoogleraar en rechtsfilosoof Paul Cliteur heeft donderdag betoogd dat je van een "nationaliteit geen ras kan maken en van ras geen nationaliteit". Cliteur is getuige in de zaak Wilders. 

Cliteur ging donderdag in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp als getuige-deskundige in op de betekenis en de strafbaarheid van de 'minder-Marokkanen'-uitspraak van Wilders.

Volgens hem wordt in de wet alleen gesproken over discriminatie op basis van ras, geloof, handicap, geslacht of seksuele geaardheid, maar niet over nationaliteit of herkomst. ''Je kunt ook zeggen: wenst u minder Amerikanen, minder Maleisiërs of Syriërs in Nederland. Dat is misschien hardvochtig, maar geen racisme.''

Het proces tegen Wilders
Het proces tegen Wilders

Afkomst

Officier van justitie Wouter Bos wees hem tijdens zitting op het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie, waarin behalve ras en huidskleur ook nationale afkomst wordt genoemd.

Cliteur meent desondanks dat de Nederlandse wet niet verder moet worden opgerekt door de Hoge Raad, die het aanzetten tot onverdraagzaamheid strafbaar maakt. Die toevoeging beperkt het werk van politici, vindt de getuige-deskundige. Het is hun kerntaak om maatschappelijke misstanden te benoemen. Hij pleitte voor een klassieke vorm van tolerantie, ''ook als je het met standpunten heftig oneens bent.''

Als de vrijheid van expressie zo zwaar onder vuur ligt, dan is het juist noodzakelijk deze extra te beschermen. ''Dat geldt ook voor boodschappen die ons schokken of verontrusten'', aldus de Leidse hoogleraar.

Samsom

Daarnaast zei hij dat uitspraken van prominente leden van de PvdA, zoals van fractievoorzitter Diederik Samsom ('Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast’), veel dichter in de buurt van strafbaarheid zitten.

Cliteur plaatst de PVV-leider in hetzelfde rijtje als de Deense cartoonist Kurt Westergaard en schrijver Salman Rushdie als strijders voor het vrije woord. Volgens hem is de context van diens uitlatingen bij de beoordeling door de rechtbank van belang in een tijdperk van aanslagen op onder meer Charlie Hebdo en bedreigingen van islamcritici.