Een deel van de Tweede Kamer is er niet zeker van dat de continuïteit bij de Belastingdienst gewaarborgd blijft nu veel meer mensen dan gepland vertrekken als gevolg van de vrijwillige vertrekregeling.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) moet woensdagavond in de Kamer alle zeilen bijzetten om met name de oppositiepartijen ervan te overtuigen dat de Belastingdienst zijn belangrijkste taken kan blijven uitvoeren ondanks de uit de hand gelopen reorganisatie.

Een extra toezegging om begin december een rapportage te sturen met feiten en cijfers over wie er vertrekken en wie er nieuw bijkomen bij de fiscus, kon de argwaan niet direct wegnemen.

"Ik wil het gevoel hebben dat er voldoende controle is. Dat vind ik op dit moment ingewikkeld", zegt Steven van Weyenberg (D66). Hij heeft niet het idee dat hij met de antwoorden van Wiebes grip heeft op de situatie. 

SP'er Farshad Bashir noemt de antwoorden van Wiebes "heel erg vaag" als hij vraagt naar de details van de vertrekregeling. "Ik wil een overzicht met functies en aantallen van mensen die vertrekken", zegt Bashir.

Pieter Omtzigt (CDA) zegt dat hij met de gekregen informatie niet precies de vinger op de zere plek kan leggen. "Wees transparant", roept hij daarom richting Wiebes over de reorganisatie. "Wij zijn ervan overtuigd dat het moeilijk gaat", aldus Omtzigt. Ook de PVV, ChristenUnie, GroenLinks en SGP zijn kritisch.

Risico's

Wiebes had gehoopt dat hij het onbehagen voor het debat had weggenomen met een brief van elf kantjes. Daarin schrijft hij dat het borgen van de continuïteit "de allerbelangrijkste opgave" is.

"De Belastingdienst haalt 1 miljard euro per dag op. We kunnen ons geen problemen met de continuïteit veroorloven", benadrukt de bewindsman in de Kamer.

Binnen de fiscus wordt daarom steeds gekeken naar mogelijke risico's voordat die veranderen in probleem, belooft Wiebes.

Hij trok halverwege het debat zelf het boetekleed aan. "Ik ben achtelozer geworden", gaf hij toe. Daarom beloofde hij de Kamer permanent waakzaam te blijven in zijn informatievoorziening naar het parlement.

Onder vuur

Het is niet de eerste keer dat Wiebes in de Kamer onder vuur ligt vanwege de reorganisatie bij de fiscus. 

Over een periode van zes jaar was het de bedoeling dat er 5.000 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Maar vanwege de grote belangstelling voor de vrijwillige vertrekregeling staat de teller volgens de laatste schatting inmiddels op 5.900.

Vanaf het begin was het de bedoeling om tijdens de reorganisatie ook werknemers met kennis van moderne techniek aan te trekken. In de beginplannen waren dat er 1.500, maar door de overgelopen uitstroom worden dat er nu 2.500.

Boete

Door de populariteit van de regeling vallen de totale kosten 70 miljoen euro hoger uit op in totaal 720 miljoen euro. Dat komt ook omdat de Belastingdienst een boete moet betalen. Vooral ouderen besluiten de dienst te verlaten, waardoor de vertrekregeling wordt gelabeld als een VUT-regeling. 

Om vervroegde uittreding te ontmoedigen, moeten werkgevers een boete (de fiscus spreekt liever van een heffing) betalen over de vertrekpremie. In dit geval moet de Belastingdienst die boete aan zichzelf opleggen.

Dat is op zich al een aparte situatie, maar dat de Belastingdienst bezwaar heeft aangetekend tegen die zelf opgelegde boete, zorgt voor nog meer opgetrokken wenkbrauwen in de Kamer. "Een raar beeld voor buitenstaanders", zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

Wiebes zegt het bezwaar enkel en alleen aan te tekenen zodat hij zich in de toekomst kan houden aan de uitspraak van de rechter. "In welke richting deze ook uitvalt", aldus de bewindsman.

Fascinerend

De problemen leiden er niet toe dat Wiebes de Belastingdienst na de verkiezingen van maart volgend jaar per definitie vaarwel zegt.

"Ik ben beschikbaar voor ingewikkelde dingen, mits ik er zelf in geloof. Ik ben ook bereid om dingen af te maken waar ik zelf aan begonnen ben", zei Wiebes na afloop van het debat. De bewindsman van VVD-huize noemt het werk bij de Belastingdienst fascinerend. "Dat is voor mij een soort leuk".