Uit onderzoek naar de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie komt naar voren dat grote delen van het budget onrechtmatig en ondoelmatig zijn besteed en dat aanzienlijke geldbedragen zijn verspild. 

Ook ontbrak een goed toezicht, blijkt verder uit het oriënterend onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum.

Dat maakte korpschef Erik Akerboom dinsdagmiddag bekend.

De uitgaven van de ondernemingsraad liggen onder vuur omdat ze "ondoelmatig en in toenemende mate disproportioneel" zouden zijn geweest, aldus Akerboom. Het gaat om de kosten van onder andere vergaderingen, borrels, lunches en feesten.

De uitgaven van de COR zijn reeds onderzocht door de politie zelf, maar dat onderzoek kan momenteel niet openbaar gemaakt worden, omdat er aangifte is gedaan tegen Frank Giltay, de oud-voorzitter van de COR.

'Ondoelmatig'

Akerboom gaf wel een korte samenvatting van het onderzoek tot nu toe. De bestedingen tussen 2013 en 2016 zouden ondoelmatig zijn, het keuzeproces was niet transparant en de onderbouwing en verantwoording van de uitgaven zijn onzorgvuldig en onvolledig.

Ook viel op dat opdrachten van het COR vaak naar contacten uit het persoonlijk netwerk van Giltay gingen. Volgens Akerboom is er geld verspild en is de reputatie van het politiekorps beschadigd. Dit kon gebeuren doordat Giltay alleen handelde: hij beschouwde het doen van uitgaven als zijn exclusieve bevoegdheid, aldus Akerboom.

Toezicht

Het toezicht op de uitgaven van het COR heeft niet gefunctioneerd. De korpschef weet niet precies hoe veel geld er is verspild door de COR.

De rol van oud-korpschef Gerard Bouman wordt ook onderzocht. Vorig jaar had de ondernemingsraad 1,6 miljoen euro te besteden. Mogelijk heeft Bouman door veel geld beschikbaar te stellen de steun van de raad gekocht.

Bouman heeft momenteel een adviesfunctie bij de politie. Of hij die kan behouden, is aan de minister, aldus Akerboom.

"Ik heb de minister inmiddels op de hoogte gesteld van de bevindingen uit het oriënterend onderzoek.  Het is aan hem om een oordeel te vormen over mijn voorganger. Hij zal de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk informeren", stelde Akerboom.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft dinsdag inderdaad opdracht gegeven tot een extern onderzoek naar de rol van voormalig korpschef Gerard Bouman bij de geldverspilling door de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, zo schrijft Van der Steur aan de Tweede Kamer. 

Het is nog niet duidelijk wie het onderzoek gaat doen en hoe lang dit gaat duren.

'Verontrustend'

Kamerleden zijn geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. ''Zeer verontrustend'', zegt D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven.

''Het is goed dat er aangifte is gedaan. Het is evident dat ook de rol van de voormalig korpschef verder onder de loep genomen moet worden. Als de vraag wordt opgeworpen of er geld betaald is voor extra steun van een ondernemingsraad aan een politiek project, dan moet die vraag onderzocht worden'', aldus Verhoeven.

Kamerlid Ahmed Marcouch van regeringspartij PvdA laat weten dat integriteit en transparantie cruciaal zijn voor het functioneren van de politie. ''Alle dienders en uiteraard hun bazen moeten van onbesproken gedrag zijn en in alle openheid en vertrouwen hun belangrijke werk kunnen doen. Het is daarom goed dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.''