Partijen in de Tweede Kamer zien weinig in de voorgenomen bezuiniging van de scholingsaftrek die het kabinet in 2018 wil doorvoeren.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries is "niet gelukkig" met het kabinetsstandpunt. "Hoe past deze bezuiniging in de ambitie van het kabinet om leven lang leren te stimuleren?", zegt De Vries maandag in de Tweede Kamer.

Coalitiepartner PvdA heeft eveneens nog veel vragen voor het kabinet. "Het is onduidelijk hoe deze wet in de praktijk uitpakt. In deze vorm is deze wet het niet", stelt Tweede Kamerlid Ed Groot. De PvdA'er vindt het voorbarig om nu al zijn steun volledig in te trekken. 

Wat de oppositie betreft, kan de wet wel direct van tafel. "Het is een ordinaire bezuiniging", zegt SP-Kamerlid Farshad Bashir. 

Ook D66 en de PVV voelen er weinig voor om over te stappen van een fiscale aftrekregeling naar een subsidie. Die stap gaat gepaard met een bezuiniging van ruim 100 miljoen euro. "Daar komt de aap uit de mouw", zegt D66'er Steven van Weyenberg.

Belastingvoordeel

Met de scholingsaftrek kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een belastingvoordeel als zij voor hun werk een opleiding volgen.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is van mening dat vooral lage inkomens moeten blijven profiteren van de opleidingssubsidie van het Rijk. Het geld komt nu vooral terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben zoals hoogopgeleiden, aldus de bewindsvrouw. Ze wordt in haar opvatting gesteund door onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

In plaats van het belastingvoordeel wil het kabinet gericht scholingsvouchers uitdelen aan werknemers met kwetsbare beroepen, zodat zij makkelijker van baan kunnen wisselen.

Onvrede

Eerder uitten ook het CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW hun onvrede. Volgens vakbond CNV is de bezuiniging het meest verkeerde signaal op dit moment. De werkgevers betitelen dit kabinetsplan als beleid in de verkeerde richting.

Volgende week maandag debatteert de Kamer met Bussemaker en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) over de plannen.