Asielzoekers worden voortaan zoveel mogelijk ondergebracht in een gemeente waar werk is dat bij hen past. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de Tweede Kamer laten weten.

Het besluit is ingegeven door een geslaagde proef in Doetinchem. De afgelopen maanden werden de werkervaring en het studieverleden van asielzoekers daar in kaart gebracht.

Van de mensen met bruikbare ervaring kon 75 procent terecht in een gemeente die kans biedt op een passende baan. Zo kregen twee vissers een plaats in Den Helder, waar ze inmiddels al eens zijn meegevaren met de plaatselijke vloot.

Tot dusver werden asielzoekers helemaal willekeurig verdeeld over het land. De aantallen die elke gemeente opvangt veranderen niet, maar ze worden volgens Asscher slimmer verdeeld.

Capaciteiten

VluchtelingenWerk Nederland noemt het goed dat de capaciteiten van vluchtelingen straks meetellen bij de keuze in welke gemeenten zij gaan wonen.

"We dringen er bij minister Asscher op aan na te gaan of deze nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk zal leiden tot de hogere arbeidsparticipatie. De nieuwe werkwijze is een mooi eerste resultaat van goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties."