De ambtenarenbonden stappen naar de rechter om overleg met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken af te dwingen.

Op 3 november dient bij de rechtbank in Den Haag een kort geding waarin de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel SCO "open en reëel" overleg eist met de minister over een wetsvoorstel dat de afschaffing van de ambtenarenstatus regelt.

Op 8 november vergadert de Eerste Kamer over dit initiatiefwetsvoorstel. De kwestie speelt al sinds 2010, toen D66 het voorstel indiende in de Tweede Kamer.

De status van ambtenaren gaat meer lijken op die van een 'gewone werknemer'. Als er in de senaat een meerderheid is zullen de ambtenaren ongeveer dezelfde rechten en plichten krijgen als mensen die hun brood in de private sector verdienen.

De overheidsbonden vinden dat de wet zijn doel voorbijschiet en de situatie niet gelijk zal trekken, maar eerder complexer maakt. Een deel van de ambtenaren blijft de ambtenarenstatus behouden. Bovendien blijft de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bestaan.