Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken of het mogelijk is om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rij-instructeurs verplicht te stellen.

Dat schrijft minister Melanie Schultz-van Hagen aan de Tweede Kamer. Ook onderzoekt het ministerie of een pasfoto op het instructeursbewijs een geschikte maatregel is tegen instructeurs die zich onnacceptabel gedragen.

"De rijschoolbranche is een sterk concurrerende markt, met veel kleine toetreders, waarbij soms de grenzen van het gangbaar ondernemen worden overschreden", aldus de minister. "Een klein deel van de branche etaleert verkeerd gedrag waardoor leerlingen worden gedupeerd."

Brancheverenigingen Bovag, FAM en VRB stelden de maatregelen voor. Op aandringen van de verenigingen bekijkt het ministerie ook of de opleiding en examinering van instructeurs kan worden verbeterd.

Volgens Bovag heeft de rijschoolbranche last van nieuwe instructeurs die zich onacceptabel gedragen richting klanten, collega's, instanties en leerlingen. De brancheorganisatie vindt dit vooral van belang omdat nu ook 16-jarigen rijles kunnen nemen. Bij de ruim zevenhonderd rijscholen die bij Bovag zijn aangesloten is een VOG al verplicht.

Voorwaarden

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat over de examinering en heeft vorig jaar onder meer de inschrijvingsvoorwaarden van rijscholen aangescherpt en maatregelen genomen om fraude bij theorie-examen te voorkomen.

Nederland telt ongeveer zevenduizend geregistreerde rijscholen. Instructeurs die hier werkzaam zijn moeten over een geldige lesbevoegdheid beschikken, volgens de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).