Verschillen verkleinen en vrijheid vergroten; met deze twee speerpunten gaat de ChristenUnie campagne voeren in de aanloop naar de verkiezingen. 

"We willen mensen dichter bij elkaar brengen", zei partijleider Gert-Jan Segers vrijdag tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma 'Hoopvol realistisch'.

Volgens de christelijke partij bevindt Nederland zich in een "diepe identiteitscrisis". Financiële plaatjes en economische groei zijn daarom op dit moment niet het belangrijkst voor de ChristenUnie; de partij wil eerst vaststellen wat voor samenleving Nederland wil zijn en welke waarden daarbij horen.

Segers richt zich op vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vaak uit landen komen waar andere normen en waarden gelden. Deze groepen moeten intensief begeleid worden om zo bekend te worden met de Nederlandse waarden.

Voor de vluchtelingen met een verblijfsvergunning heeft Segers een verplicht leer-werktraject van twee jaar in gedachten. In die tijd ontvangt de statushouder geen bijstand en geen toeslagen, maar wordt het onderdak, onderwijs en zorg in natura uitgekeerd. Dat moet ervoor zorgen dat de nieuwkomers beter integreren en niet in de bijstand belanden.

Godsdienst en gezin

Vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst, het gezin en het recht voor de ander te zorgen staan verder centraal in het programma van de ChristenUnie.

De partij blijft pal staan voor het recht op bijzonder onderwijs en wil 1 miljard investeren in het onderwijs. Ook moet het leenstelsel worden afgeschaft en de basisbeurs opnieuw worden ingevoerd, meent de partij.

Gezinnen moeten meer ruimte krijgen om zelf te kiezen om te werken of om zorg te dragen voor het gezin. De ChristenUnie trekt daarom nog eens een miljard uit voor de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Ook wordt het bevallings-, ouderschaps- en zorgverlof uitgebreid.

De ChristenUnie wil verder het eigen risico verlagen. Relatietherapie moet worden opgenomen in het basispakket, vindt de ChristenUnie. Hoe de kosten daarvan precies worden opgevangen, is nog niet bekend. Dat geldt overigens voor alle verkiezingsprogramma's; die moeten eerst worden doorberekend door het Centraal Planbureau. 

Belasting

Verder gooit de partij het belastingstelsel op de schop. Als het aan de ChristenUnie ligt, komen er twee belastingschijven: een schijf van 35 procent voor jaarinkomens tot 70.000 euro's, en een schijf van 49 procent voor de hogere inkomens. De ChristenUnie voorziet een lastenverlichting van ongeveer 5 miljard euro en met name eenverdieners, starters en gezinnen moeten van de lastenverlichting profiteren. 

Ook is er aandacht voor vergroening van de economie en moet er extra geïnvesteerd worden in regio's buiten de Randstad.

Defensie krijgt er in de plannen van de ChristenUnie geld bij: 2 miljard euro structureel. Ook de politie krijgt extra geld, dat moet worden ingezet voor extra wijkagenten en recherchecapaciteit. Ook moet de dienstplicht weer worden ingevoerd, zij het een sociale dienstplicht. 

Daarnaast wil Segers er 1 miljard euro bij om te investeren in opvang in de regio en stabiliteit is crisisgebieden.