De tegenslagen waar staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) bij de Belastingdienst mee te maken heeft, maakt de bewindsman alleen maar strijdvaardiger.

"Er is geen alternatief. We kunnen niet zeggen: laat maar zitten. Ik word er alleen maar strijdvaardiger van", zei Wiebes na afloop van het debat over de vertrekregeling bij de Belastingdienst.

Die regeling brengt de bewindsman flink in de problemen. De kosten vallen veel hoger uit dan voorzien, interne afspraken worden niet nageleefd en Wiebes werd zelf niet betrokken bij het besluit om 500 miljoen euro uit te geven aan de reorganisatie.

Daardoor dringt ook de vraag op of hij op zijn post kan blijven als staatssecretaris, al werd die gedachte in de Kamer alleen hardop uitgesproken door de SP. De volledige oppositie was zeer kritisch op het handelen van de staatssecretaris.

Een definitief politiek oordeel komt er overigens pas na het herfstreces op 25 oktober, omdat het debat vanwege de uitloop niet kon worden afgesloten.

Noodzakelijk

Wiebes benadrukt dat een andere manier van werken noodzakelijk is. "Mijn taak is om te zorgen dat het nieuwe probleem ook wordt opgelost. We wisten dat de primaire processen verbeterd moeten worden, nu weten we ook dat de besturing niet deugt."

Stoppen is voor de bewindsman geen optie. "De Belastingdienst moet klaar worden gemaakt voor de toekomst." 

Wiebes heeft al maatregelen aangekondigd om orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst. Zo wordt de fiscus onder curatele gesteld. Een heel zwaar middel, "maar blijkbaar is dat nodig".

Verder moet een commissie het functioneren van de Belastingdienst onderzoeken, wordt de top anders ingericht en wordt er haast gemaakt om de fiscus een minder zelfstandige status toe te kennen zodat de autonomie wordt doorbroken.