Het moet volgens het CDA verboden worden om streng-islamitische scholen met salafistische grondslag op te richten.

Dat wil het CDA in het verkiezingsprogramma dat woensdag wordt gepresenteerd, schrijft het Nederlands Dagblad.

Volgens CDA-Kamerlid Michel Rog is dit geen beperking van de vrijheid van onderwijs, maar moet de 'weerbaarheid' van de onderwijsvrijheid hiermee worden vergroot.

Volgens het verkiezingsprogramma is de onderwijsvrijheid "geen vrijbrief voor het verspreiden van antidemocratische ideeën".

Momenteel wordt de bekostiging van scholen al geweigerd als er zorgen zijn over foute ideeën die worden verkondigd.

Islamitische Staat

Eerder dit jaar weigerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) een Amsterdamse islamitische school financiering, omdat een bestuurder zich positief uitliet over IS en de rest van het bestuur daar onvoldoende afstand van nam.

"Iedere leerling verdient een school die burgerschap en sociale integratie bevordert. Een belangrijke taak van de school is immers om kinderen wegwijs te maken in onze samenleving. Er is geen plek in het bestel voor een schoolbestuur dat in strijd met die taak handelt", zei hij destijds.

Volgens het CDA zorgt het vandaag gepresenteerde voorstel ervoor dat het blokkeren van financiering wettelijk verankerd wordt.

Wetsvoorstel

Het ministerie laat NU.nl weten dat er momenteel aan een wetsvoorstel klaarligt om scholen beter vooraf te toetsen.

Onderdeel daarvan is dat een schoolbestuur voor oprichting van een school met een plan moet komen hoe het het onderwijs wil gaan invullen.

Daarbij wordt zowel vakinhoudelijk gekeken als naar bijvoorbeeld de bevordering van burgerschap op de scholen. Ook worden de bestuurders daarbij tegen het licht gehouden.

Bij twijfels over de kwaliteit van het onderwijs of als er sprake is van gebrekkige integratie zal geen bekostiging plaatsvinden, wil Dekker.