Koning Willem-Alexander en zijn voorgangers worden sinds de jaren zeventig gecompenseerd voor de belasting die ze sindsdien betalen over het rendement van hun privévermogen.

Volgens RTL Nieuws zijn daarover destijds in het geheim afspraken gemaakt. De compensatie is verwerkt in de uitkering die het staatshoofd ontvangt.

RTL Nieuws kreeg inzage in documenten in het Nationaal Archief en stelt dat koningin Juliana destijds een extra bedrag van 150.000 tot 200.000 gulden per jaar kreeg.

De regeling is in 1973 vastgelegd in de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis. Daarin staat dat de Nederlandse Staat de kosten die bij het koningschap horen betaalt. Daartegenover moet er over privévermogen wel belasting worden betaald.

Het was in die tijd prins Bernhard die druk uitoefende om te worden gecompenseerd voor de belastingheffing.

Willem-Alexander profiteert nu nog steeds van de compensatie. Hij ontvangt volgend jaar 5,5 miljoen euro en daarin zijn de afspraken uit 1973 meegenomen.