Premier Mark Rutte heeft maandag met een deel van de oppositie gesproken over de uitslag van het Oekraïne-referendum. Hij wil weten met welke oplossing de fractievoorzitters van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP kunnen leven.

Over de uitkomst van het gesprek werden geen mededelingen gedaan.

"We hebben ons laten informeren en meer kan ik er niet over zeggen. We hebben het echt alleen aangehoord", stelde Alexander Pechtold (D66). CDA-fractieleider Sybrand Buma zat op dezelfde lijn.

"Ik kan zeggen dat ik heb geluisterd, zoals ik vooraf had aangekondigd", aldus Buma, die niet wilde aangeven of het gesprek wel zin had gehad en of er concrete voorstellen waren voorgelegd.

Op 6 april wees een meerderheid van de kiezers het verdrag van de hand. Rutte heeft vanaf het begin gezegd dat hij recht wil doen aan de nee-stem en in Brussel op zoek te gaan naar een compromis. Als Nederland het verdrag niet ondertekent, zal het toch bijna volledig worden ingevoerd door de 27 andere EU-landen, aldus Rutte. Dan blijft de nee-stemmer volgens hem met een kater achter.

Omdat Rutte een besluit voor zich uit bleef schuiven, riep de Kamer hem op om voor november met een definitief oordeel te komen. De oppositie is helder en vindt dat er recht moet worden gedaan aan de uitslag van het referendum. Dat betekent: nee is nee.

Voor een mogelijk compromis met de andere EU-lidstaten heeft Rutte de steun van oppositiepartijen nodig. Het kabinet heeft namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. Rutte heeft steeds gezegd dat de kans groot is dat zijn missie niet slaagt. Dan zal Nederland het verdrag niet ratificeren.