Lage inkomens en uitkeringen moeten met 10 procent omhoog. Dat wil de SP, ondanks waarschuwingen dat dit banen zou kunnen kosten.

Partijleider Emile Roemer zegt dat het verhogen van de lonen voor mensen met een laag inkomen één van de belangrijkste thema's is in het verkiezingsprogramma dat donderdag wordt gepresenteerd.

"Met hogere lonen en een tot 10 procent hogere AOW krijgt Nederland de broodnodige stimulans voor meer werk en welvaart", zegt Roemer.

Bij een minimuminkomen betekent dit een bruto loonsverhoging van ruim 150 euro per maand.

Banen

Omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan de lonen gaan ook die met 10 procent omhoog. Critici, waaronder het Centraal Planbureau (CPB), wijzen er echter op dat dit niet alleen miljarden kost, maar ook banen. Immers, hogere lonen betekent ook hogere lasten voor werkgevers.

Uit onderzoek door het CPB zou een verhoging van 5 procent al 2,5 miljard euro kosten en een afname in de werkgelegenheid betekenen van 0,5 procent, oftewel zo'n 40.000 banen.

Volgens Daniel van Vuuren van het CPB is dit grosso modo te extrapoleren naar het SP-voorstel van 10 procent verhoging minimumloon. In dat geval zou het dus gaan om 5 miljard euro en zo'n 80.000 banen.

Multinationals

Om dit plan te bekostigen wil de partij veel geld weghalen bij de vermogende Nederlanders en bij multinationals. Die zijn er volgens Roemer aantoonbaar wel op vooruitgegaan afgelopen jaren.

Eerder liet de partij al weten dat een ingrijpende hervorming in de zorg een belangrijk speerpunt is voor de verkiezingen van volgend jaar.

Zo wil de partij een Nationaal Zorgfonds instellen en daarmee de macht van zorgverzekeraars drastisch terugdringen. Ook moet het eigen risico in de zorg worden afgeschaft, willen de socialisten.