Het komende kabinet moet 10 miljard euro uittrekken om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen.

Dat wil de VVD volgens lijsttrekker Mark Rutte in het AD. Vrijdagochtend presenteert de partij het verkiezingsprogramma.

Naast lastenverlichting zal in het programma worden gepleit voor extra geld voor veiligheid, infrastructuur en Defensie. De liberalen willen bezuinigen op Ontwikkelingssamenwerking.

Hoeveel geld er precies naar de verschillende posten gaat, wordt pas later bekendgemaakt. Eerst worden de plannen nog doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Bronnen bevestigen berichtgeving in De Telegraaf dat de partij wil dat het buitenlandbeleid gericht is op het Nederlandse eigenbelang. 

Ook moet de politie de mogelijkheid krijgen vaker preventief te fouilleren. De VVD wil daarnaast af van vervroegde vrijlating en de straffen voor zware overtredingen moeten omhoog.

Koppig en optimistisch

In het AD publiceerde Rutte vrijdag een opiniestuk met wat hij als zijn missie ziet voor de volgende kabinetsperiode. Hij benadrukt daarin wederom dat hij onze waarden en cultuur wil beschermen.

"We zullen weer lastige keuzes moeten maken. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Je kunt dan wel voor je eigen ego of je eigen belang gaan. Maar dan komen we nergens. Ik wil dingen voor elkaar krijgen. Ik wil problemen oplossen. Zoals ik dat in de afgelopen jaren deed. Zo wil ik doorgaan. Koppig en optimistisch", aldus de premier.