Tweede Kamer kritisch over omstreden Antillen-wet

Partijen in de Tweede Kamer zijn zeer kritisch op de initiatiefwet van VVD-Kamerlid Andre Bosman. De wet moet het voor Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeilijker maken om zich in Nederland te vestigen.

De Kamer behandelt woensdag het voorstel. Het is nog maar de vraag of de Bosmanwet het zal redden. PvdA en VVD spraken in het regeerakkoord af om de vestiging van Nederlanders uit de drie eilanden "te reguleren", maar de sociaal-democraten zijn niet tevreden met het voorstel zoals dat er nu ligt. 

Met de wet wil Bosman voorkomen dat kansarme Nederlanders uit de eilanden eenmaal in Nederland in de criminaliteit of de bijstand terechtkomen. Hij zegt met zijn wet de openbare orde en de sociale voorzieningen te willen beschermen. Wie de taal niet spreekt, een strafblad heeft of niet over diploma’s beschikt die de kansen op een baan vergroten, mag wat de VVD betreft niet in Nederland blijven.

"Kansarm op de eilanden, is kansloos in Nederland", zegt Bosman tegen NU.nl. "Als je een baan hebt of een studie komt volgen, is er geen probleem. Als je hier op de bonnefooi naartoe komt, dan wordt dat wel een probleem."

'Onacceptabel'

Bij de grote oppositiepartijen lijkt Bosman de steun in ieder geval te kunnen vergeten.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma maakt Bosman met zijn wet onderscheid tussen Nederlanders binnen het Koninkrijk. "Deze wet is volstrekt onacceptabel. Er worden A- en B-Nederlanders gecreëerd. In de wet zit een onuitgesproken gevoel dat allochtonen niet hier in Nederland horen."

Ook SP’er Sharon Gesthuizen vindt niet dat er onderscheid mag worden gemaakt: "Als er op deze manier onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen van hetzelfde Koninkrijk, moeten er zwaarwegende argumenten zijn, en die zijn er niet."

Het CDA ziet net als de VVD het liefst dat de kansarme Antilliaanse jongeren aan de andere kant van de oceaan blijven, maar vindt de wet van Bosman "een fopspeen". Volgens Kamerlid Madeleine van Toorenburg is de wet juridisch ondeugdelijk onderbouwd en zal het voor de rechter geen stand houden.

Slecht onderbouwd

Eerder sprak de De Raad van State ernstige twijfels uit over het voornemen van de VVD om onderscheid te maken op basis van afkomst. Ook vindt de Raad het wetsvoorstel slecht onderbouwd.

Het adviesorgaan twijfelt eraan of de wet wel proportioneel is. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat het aandeel van Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de zware criminaliteit is en voor welk percentage van de uitkeringskosten in Nederland zij verantwoordelijk zijn.

Er moet volgens de Raad eerst onderzocht worden hoeveel migranten uit de drie landen in Nederland daadwerkelijk in de criminaliteit terechtkomen; of zij een te groot beroep doen op de bijstand en of zij voor hun komst naar Nederland over een strafblad beschikten. Het onderscheid op basis van afkomst dat de VVD wil maken, vindt de Raad daarom niet te rechtvaardigen.

Drukmiddel

Bosman erkent dat er geen percentages zijn die inzichtelijk maken wat het percentage is dat kansarm en kansrijk is. Desalniettemin zal hij zijn wet verdedigen. Hij vindt dat de eilanden jarenlang hun verantwoordelijkheid hebben ontlopen om de situatie voor de eilandbewoners te verbeteren, waardoor zij naar Nederland trekken. 

Bosman: "Al 25 jaar proberen we de situatie met onderwijs- en arbeidsmarktprojecten te verbeteren, maar het heeft niets opgeleverd. Want als je op de eilanden geen kansen hebt, dan word je naar Nederland gestuurd." 

Als de wet wordt aangenomen, dan is zijn verwachting dat Nederland een drukmiddel heeft om het bestuur op de eilanden te dwingen om werk te maken van goed onderwijs en goede arbeidsmarktperspectieven op de eilanden.

Lees meer over:
Tip de redactie