Forum voor Democratie, de beweging die zich heeft ingezet voor de komst van het Oekraïne-referendum in Nederland, doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

Oprichter Thierry Baudet liet zondagochtend weten dat er "na rijp beraad" is besloten de beweging om te vormen tot een politieke partij.

"We hebben geen vertrouwen meer in de bestaande partijen en de inwisselbare types die daarin naar boven komen", aldus Baudet. Ook hekelt hij dat de regering de nee-stem van het Oekraïne-referendum tot dusver negeert.

Forum voor Democratie wordt omgevormd tot een democratische ledenpartij. De partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Democratie

De partij maakt zich sterk voor directe democratie, door te pleiten voor bindende referenda en gekozen burgemeesters. Ook wil de partij zo snel mogelijk referenda over de euro en open grenzen.

Uitbreiding van de Europese Unie moet stoppen en ook grenscontroles dienen weer te worden ingevoerd, staat in de partijstandpunten. Verder is de partij voor een radicale sanering van de overheid met versoepeling van het ontslagrecht voor mkb en vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Migratie

Op het gebied van migratie heeft het forum een stevig standpunt. Zo moet Nederland zelf kunnen beslissen wie er wordt toegelaten en heeft een Greencards-model zoals in de VS de voorkeur.

Het zou op die manier mogelijk zijn om immigranten met extreme politieke ideeën, die niet in lijn zijn met westerse normen en waarden, uit te zetten.

Oekraïne

Forum voor Democratie staat bekend als een eurokritische denktank die in 2015 werd opgericht. Samen met de website GeenStijl en Burgercomité EU zamelde de partij handtekeningen in voor het referendum over het Europese associatieverdrag met Oekraïne.

61 procent van de stemmers liet weten tegen ratificatie van het verdrag te zijn, bij een opkomst van 38 procent. Het kabinet heeft nog niet bekendgemaakt wat het doet met de uitslag van het raadgevend referendum.

In 2013 probeerde Baudet al een referendum te krijgen over de Nederlandse rol in de Europese Unie. In 2014 werd het burgerinitiatief besproken in de Tweede Kamer, waar het onvoldoende steun kreeg.