Twee dagen lang debatteerde de Kamer met premier Rutte. Het zorgplan van de SP werd onder vuur genomen en de "pleur op"-uitspraken blijven de premier achtervolgen. Maar wat hebben de Algemene Beschouwingen, die zouden moeten gaan over de rijksbegroting, concreet opgeleverd?

De Algemene Politieke Beschouwingen werden dit jaar ook wel het eerste verkiezingsdebat genoemd. Hoewel er niet dezelfde spanning op stond als bij de tv-debatten, namen de partijen van links tot rechts hun stellingen in over thema's als de zorg en integratie.

Felle confrontaties waren er over de geloofwaardigheid van de premier, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, integratie en de haalbaarheid van een Nationaal Zorgfonds. Je zou het bijna vergeten, maar de het twee dagen durende debat heeft ook tot concrete acties geleid. 

Kabinetsreactie op Oekraïnereferendum

Zo moet het kabinet vóór november dit jaar met een officiële reactie komen op de uitkomst van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Nagenoeg de hele Kamer, inclusief de VVD en PvdA, vinden dat het kabinet een besluit over de ratificatie lang genoeg voor zich uit heeft geschoven.

Op 6 april veegde een meerderheid van de kiezers in het eerste raadgevende referendum het verdrag van tafel. Voor- en tegenstanders riepen het kabinet op om de wet uit te voeren en "zo snel mogelijk" met een besluit te komen. Nog langer wachten zou slecht zijn voor het vertrouwen van de burgers in de politiek.

Premier Rutte heeft na de volksraadpleging uitgelegd dat het kabinet het verdrag niet zomaar van de hand kan wijzen, omdat er toch wel een akkoord komt met de overige 27 lidstaten. Rutte wil tijd om het verdrag aan te passen, om toch recht te doen aan de nee-stem. De Kamer geeft hem nog tot november. 

Kabinet moet Turkse arrestaties na coup veroordelen

Vorige week tijdens het Turkijedebat waren er twee politici in de plenaire zaal die het optreden van de Turkse president Erdogan na de mislukte couppoging niet wilden veroordelen: Denk-leider Tunahan Kuzu en premier Mark Rutte.

Het kabinet heeft de coup wel in harde bewoordingen veroordeeld, maar de massa-arrestaties van politieagenten, rechters en onderwijzers niet. Zowel Kuzu als de premier vinden dat daar eerst goed onderzoek naar gedaan moet worden.

Dat hoeft volgens de rest van de Kamer niet: zij vinden dat het overduidelijk is dat Erdogan ver over de grenzen van de democratische rechtsstaat stapt. Het kabinet moet de handelswijze van de Turkse regering na de couppoging dus veroordelen.

Financiering religieuze instellingen beperkt

De Kamer besloot ook dat instellingen, zoals moskeeën, geen geld meer mogen ontvangen uit landen waar de godsdienstvrijheid of de vrijheid van meningsuiting niet gelden. 

Met uitzondering van Denk vinden alle partijen dat de geldstromen uit landen als Saudi-Arabië "waar de waarden haaks staan op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat" moeten worden afgeknepen. Hiermee willen de partijen voorkomen dat de financiers met een extremistisch wereldbeeld grip krijgen op moskeeën en uiteindelijk ook op wat er in de moskeeën gepredikt wordt.

Het kabinet is huiverig de wens van de Kamer uit te voeren, omdat de maatregel op gespannen voet staat met de vrijheid van godsdienst.

Geen verkeersboetes naar Veiligheid en Justitie

Uit de begrotingsstukken is gebleken dat het ministerie van Veiligheid en Justitie van plan was om een tekort op de begroting te stutten door strenger te handhaven. De boetes die daaruit voortvloeien, een opbrengst van 20 miljoen euro, moesten de tekorten opvullen. 

Maar dat mag niet, besloot de Tweede Kamer donderdag. Boetes zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te handhaven. Het ministerie verklaarde in een reactie met de maatregel het aantal verkeersdoden terug te willen dringen. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om de opbrengsten te gebruiken voor het dichten van gaten in de begroting. 

De Kamer heeft nu besloten dat de opbrengsten naar de algemene middelen moeten vloeien om te voorkomen dat de indruk kan worden gewekt dat het Justitiedepartement boetes gebruikt om de eigen broek op te houden.

Geen geld eraf in het onderwijs

Onderwijspartij D66 stond op haar achterste poten toen zij de begroting van het ministerie van Onderwijs las. Er zou 200 miljoen euro extra naar Onderwijs gaan, maar tegelijkertijd 400 miljoen euro worden geschrapt. De partij kreeg de rest van de Kamer achter zich in de oproep aan het kabinet om in plaats van 400 miljoen euro slechts 200 miljoen euro te schrappen. 

Winkels moeten zondag dicht kunnen zijn

De SGP wist een Kamermeerderheid achter zich te krijgen in haar oproep aan het kabinet om winkeliers de keuze te bieden of zij zondag hun winkel open willen doen, of willen sluiten.

Volgens de christelijke partij zijn meerdere ondernemers fors beboet omdat zij weigeren zondag hun winkel te openen. Een meerderheid in de Kamer is het met de SGP eens dat een winkelier zelf moet kunnen bepalen of hij zijn winkel wel of niet opent.

Premier Rutte wil afwachten wat de rechter hierover te zeggen heeft en wijst erop dat er een evaluatie van de winkeltijdenwet aankomt. Ook mag niet vergeten worden wat voor afspraken de huurder en verhuurder van een winkelpand met elkaar gemaakt hebben.