Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontkent gaten in de begroting te willen vullen door meer verkeersboetes uit te schrijven. Wel wil het ministerie dat er scherper wordt gelet op de verkeersveiligheid.

Dat laat een woordvoerder donderdag weten als reactie op het bericht dat een Kamermeerderheid tegen het uitschrijven van boetes is om zo de gaten in de justitiebegroting te dichten.

Het ministerie zegt dat de bonnenquota in 2010 is afgeschaft en dat er geen intentie bestaat om hierop terug te komen. Scherpere handhaving van de verkeersveiligheid kan wel leiden tot het uitschrijven van meer boetes. 

Desalniettemin willen VVD en PvdA dat de opbrengsten van de verkeersboetes niet naar de begroting van het  justitieministerie vloeien, maar worden opgenomen in de algemene middelen. Veiligheid en Justitie moet wel gecompenseerd worden voor de verloren inkomsten, maar het haalt wel een perverse prikkel bij het ministerie weg om het uitdelen van de verkeersboetes op te schroeven.

Verkeersveiligheid

Minister Ard Van der Steur (Veiligheid en Justitie) verklaarde donderdag dat de verscherpte handhaving een logisch gevolg is van het toegenomen aantal verkeersdoden in 2015. Vorig jaar kwamen er 621 mensen om in het verkeer en dat zijn er vijftien meer dan in 2014. Ook het aantal ernstige gewonden in het verkeer nam volgens het ministerie toe.

"Het doel van het kabinet is het vergroten van de verkeersveiligheid. De huidige maatregelen hangen primair samen met het vergroten van de verkeersveiligheid. Ik acht het van groot belang dat personen die ernstige verkeersdelicten plegen (streng) worden aangepakt. Verkeershandhaving speelt hierin een belangrijke rol", aldus Van der Steur. 

Het ministerie laat onder meer extra digitale flitspalen plaatsen en trajectcontroles op N-wegen instellen. Ook worden extra teams Verkeer ingezet en in overleg met burgemeesters komt er meer aandacht voor verkeershandhaving door de basisteams.

"Deze maatregelen staan in de begroting, omdat ze effect op de inkomsten kunnen hebben. Dit is echter niet het primaire doel van de maatregelen", aldus de woordvoerder van Van der Steur.