Albanezen die ten onrechte een beroep doen op asiel in Nederland, krijgen geen vertrekpremie meer. De vergoeding die was bedoeld om vrijwillig terugreizen te bevorderen, is per direct afgeschaft.

"Albanië is een veilig land. We moeten duidelijk maken dat het geen zin heeft hier asiel aan te vragen", zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Vreemdelingenzaken) tegen de Volkskrant

De vertrekpremie bestond uit 200 euro per volwassene en 40 euro per kind. Albanezen en inwoners uit andere Balkan-landen vragen in Nederland asiel aan, ook al weten ze dat ze worden afgewezen.

De wachttijd totdat die asielaanvragers in de procedure komen, liep dit jaar op tot acht maanden, schrijft de krant. Daardoor werden mensen verleid alsnog asiel aan te vragen.

Vluchtelingen

Volgens Dijkhoff is het asielsysteem ingericht voor vluchtelingen. "Maar mensen houden zich niet aan systemen. Net als bij subsidieregelingen", zei Dijkhoff. "Met ons beleid gaan we duidelijker maken dat dat niet de bedoeling is."

Mensen die in Nederland asiel aanvragen die uit een veilig land komen, krijgen bovendien een inreisverbod van twee jaar voor de Europese Unie. Dijkhoff verwacht dat de wachttijd tegen de herfst zal teruglopen tot zeven weken.