De zaak van de Nederlandse vakvereniging van nertsenhouders tegen de Nederlandse staat moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Paul Vlas maandag aan de Hoge Raad.

Het hof heeft volgens Vlas onvoldoende rekening gehouden met de schade die het verbod veroorzaakt voor individuele nertsenhouders.

De wet die de pelsdierhouderij verbiedt werd in 2013 aangenomen, maar het verbod gaat pas in 2024 in. Die overgangsperiode moet de pelsdierhouders voldoende tijd geven om hun investeringen terug te verdienen.

De advocaat-generaal is het ermee eens dat er voldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de industrie in het algemeen, maar niet voor de individuele pelsdierhouders.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Enkele andere argumenten van de Vereniging Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, zoals dat het verbod strijdig zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, werden door de advocaat-generaal van de hand gewezen.

De adviezen van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden doorgaans wel overgenomen.