De Tweede Kamer wil samen met het kabinet ieder jaar herzien of de gaswinning in Groningen naar beneden kan worden bijgesteld.

Dat blijkt woensdag tijdens het debat met de Kamer en minister Henk Kamp van Economische Zaken over het gaswinningsbesluit 

De wens aan het adres van Kamp kwam van de PvdA. De partij kreeg daarbij steun van de SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De partijen zijn goed voor een ruime Kamermeerderheid. 

Kamp wijst erop dat deze mogelijkheid al in de gewijzigde Mijnbouwwet is opgenomen die is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Advies

Kamp houdt wel vast aan het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de komende vijf jaar de gaswinning in Groningen te beperken tot 24 miljard kubieke meter gas per jaar om de bevingen in het gebied te verminderen. Er mag maximaal 6 miljard kuub bij komen als er sprake is van een zeer koude winter.

Vorig jaar werd er nog 30 miljard kubieke meter gas gewonnen in het gebied. Voor 2021 moet een nieuw besluit worden genomen over de gaswinning.

In de Kamer steunen regeringspartijen VVD en PvdA het advies van SodM zoals Kamp dat wil overnemen. De oppositiepartijen dringen er bij de bewindsman juist op aan om de gaswinning niet voor een periode van vijf jaar vast te leggen.

SodM concludeert dat de seismische activiteiten in het gebied afnemen als er minder gas wordt geproduceerd. Kamp: "Hoeveel minder weten we niet, daar is volgend jaar meer informatie over". Zo is volgens hem nog niet precies te zeggen wat de invloed van het verder dichtdraaien van de gaskraan is.

Schadeafhandeling

De wens van de Kamer om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de opsporing en winning van gas en aardolie in Nederland, weg te halen bij de schadeafhandeling als gevolg van de bevingen in het gebied, ziet Kamp niet zitten. 

Tot weerzin van de bewoners wordt de schadeafhandeling gedaan door het Centrum Veilig Wonen, onderdeel van de NAM. Zij willen dat De Nationaal Coördinator Groningen hier een rol in krijgt.

"Ik merk dat er eerst negatief wordt gesproken over de NAM. Daarna komt het Centrum Veilig Wonen en wordt er gezegd dat die het ook niet goed doen. Als we nu de Nationaal Coördinator Groningen inschakelen ben ik bang dat mensen daar ook negatief over worden", aldus Kamp.

Afname

Kamp wijst erop dat het aantal sterke bevingen, met een van minimaal 1,5 op de schaal van Richter, ten opzichte van 2012 sterk is gedaald. In dat jaar waren dat er 29, dit jaar zijn er tot nu toe acht gemeten. Volgens de SP zegt dit getal niets, omdat de totale seismische activiteit in het gebied juist toegenomen.

Dinsdag schreef Kamp te verwachten dat de behoefte aan aardgas uit Groningen na 2020 snel zal afnemen. Daarna kan de gaswinning in stappen worden afgebouwd naar ongeveer 7 miljard kubieke meter in 2029.