Nog dit jaar wil het kabinet een nationaal grondstoffenakkoord sluiten met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen.

"We moeten af van deze wegwerpmentaliteit", schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) aan de Kamer.

Grondstoffen worden steeds schaarser en daarom moet er in de toekomst volgens het kabinet veel minder van gebruikt worden. Het akkoord heeft als doelstelling om het gebruik van grondstoffen tot 2030 te halveren. Het uiteindelijke doel is om in 2050 alle grondstoffen te hergebruiken. Bijkomend voordeel is dat er hierdoor ook minder uitstoot is van broeikasgassen.

Het akkoord moet er toe leiden dat producten vaker gebruikt worden en er minder spullen komen die eenmalig worden aangewend. De bouw moet bijvoorbeeld sloopafval gaan gebruiken in nieuwbouwprojecten. Verder moeten op termijn milieuonvriendelijke verpakkingen (van bijvoorbeeld soep en chips) verdwijnen. Ook moeten gemeenten afval beter gaan scheiden.

Dijksma maakt 27 miljoen euro vrij om de afvalscheiding te verbeteren. Dat geld wordt ingezet om het bijvoorbeeld voor de zevenduizend basisscholen in ons land mogelijk te maken om hun vuil beter scheiden, schrijft ze woensdag samen met Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Kamer.

Bedrijfsleven

Volgens de bewindspersonen is er ook een "cultuuromslag" nodig in het bedrijfsleven. Het kabinet wil dit bereiken door subsidies te geven, maar ook door regelgeving aan te passen. Het kabinet wil met banken als ING, Rabobank en ABN AMRO gaan praten om te kijken hoe innovatieve bedrijven gestimuleerd kunnen worden.