Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden.

Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal 'beschutte werkplekken' dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3.200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

Klijnsma maakte in juni bekend dat zij de gemeenten een verplichting wilde opleggen.

Bijsturen 

De sociale werkplaats was tot voor kort de plek waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking terechtkonden voor werk. Het kabinet heeft evenwel besloten dat voortaan gewone bedrijven, samen met de gemeenten, ervoor zorgen dat deze groep mee kan doen in de samenleving.

Werknemers én werkgevers stellen vast dat dit nauwelijks van de grond komt. Er worden veel te weinig aanvragen voor 'beschutte' werkplekken goedgekeurd.

Omdat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven, is bijsturing van het beleid noodzakelijk, concludeerde de Sociaal-Economische Raad (SER) in juni al.