GroenLinks en PvdA maken haast met hun voorstel voor de Klimaatwet. De twee partijen hopen dat de wet nog voor de Tweede Kamer-verkiezingen wordt behandeld.

Het voorstel van de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) wordt daarom maandag naar de Tweede Kamer en de Raad van State gestuurd. Dat is eerder dan verwacht.

GroenLinks en de PvdA denken dat de wet meer kans maakt bij de huidige samenstelling van de Tweede Kamer.

In het voorstel staat dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 55 procent moet zijn verminderd en in 2050 zelfs met 95 procent. De energievoorziening moet in 2050 voor de volle 100 procent duurzaam zijn. Ook moet het kabinet ieder jaar een klimaatbegroting maken met doelstellingen voor uitstoot van broeikasgassen, energiebesparing en duurzame energie.

CPB

Samsom en Klaver presenteerden hun plannen vorig jaar november. Het Centraal Planbureau (CPB) noemde de klimaatwet in maart "erg ambitieus". Sectoren als staal, goederenvervoer, luchtvaart en chemie zouden naar het buitenland kunnen uitwijken als ze hier volledig duurzaam moeten worden.

Ook wees het CPB erop dat de fossiele energie als olie en gas tot 2050 in alle bekende scenario's "een dominante rol" blijft spelen.