Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat de rechter beslist over de mogelijke vrijlating van gevangenen die tot levenslang zijn veroordeeld. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat over de levenslange straf.

D66, PvdA en SP spraken zich uit voor een toets door de onafhankelijke rechter. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft een adviescollege voorgesteld. Dat moet na 25 jaar beoordelen of een tot levenslang veroordeelde zich kan gaan voorbereiden op een eventuele terugkeer in de samenleving, waarna de verantwoordelijke bewindsman beslist.

Tweede Kamerlid Jeroen Recourt van coalitiepartij PvdA is hier overigens niet tegen, maar ziet het alleen als een eerste stap.

Het kabinet en de Tweede Kamer willen hoe dan ook dat de levenslange straf blijft bestaan. Daarvoor zijn wel aanpassingen nodig aan het Nederlandse systeem. Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) als de Hoge Raad vinden namelijk dat ook iemand die tot levenslang is veroordeeld, enig uitzicht moet houden op mogelijke vrijlating.

In Nederland is dit niet goed geregeld. Er kan gratie worden verleend, maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit. Hoewel staatssecretaris Dijkhoff (VVD) liever niets verandert, vreest hij dat Nederlandse rechters helemaal geen levenslang meer zullen opleggen als hij niets onderneemt. Zonder aanpassing zullen daders hun levenslange straf dan zeker ontlopen.