Het volgende kabinet moet de opdracht krijgen om de 'onacceptabele' ongelijkheid in de samenleving aan te pakken, schrijft D66-leider Alexander Pechtold in het voorwoord van het vrijdag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma van zijn partij.

Volgens Pechtold wordt het tijd om te investeren in "gelijke kansen". 

"400.000 kinderen worden grootgebracht in armoede. Veel ouderen verdienen betere verzorgingstehuizen. 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Twee miljoen mensen zitten ongewild zonder vaste baan", stelt hij.

"Die ongelijkheid is onacceptabel, vooral als deze voortkomt uit ongelijke kansen. Die tweedeling is desastreus. Iedereen moet de kans hebben iets van zijn of haar leven te maken."

Integratieramp

Als voorbeeld noemt Pechtold de vluchtelingen die naar Nederland komen en vaak moeite hebben om te integreren in de samenleving. 

"Wij bieden hen vanaf dag één de mogelijkheid Nederlands te leren en aan het werk te komen. Zo werken we aan gelijke kansen en voorkomen we een integratieramp."

Om de tweedeling tegen te gaan wil D66 onder andere "brede buurtscholen" opzetten waar kinderen al vanaf twee jaar les krijgen om te voorkomen dat ze met een achterstand aan het reguliere onderwijs beginnen.

In het 232-pagina's tellende document met de boodschap 'Samen sterker - Kansen voor iedereen' valt verder te lezen dat D66 wil investeren in onderwijs, onderzoek, innovatie, cultuur, de rechtsstaat en in internationale samenwerking en defensie.

Arbeidsmarkt

Eerder maakte de partij al bekend dat het tijdelijke arbeidscontracten wil afschaffen, zodat mensen direct een vaste aanstelling hebben. Hier staat tegenover dat de procedures met betrekking tot ontslag verder op de schop moeten, vindt D66.

De ontslagvergoeding zou bijvoorbeeld volgens de partij alleen mogen worden gebruikt voor de stap naar een nieuwe baan. Ook moeten de ontslagprocedures korter en eenvoudiger.

Ook wil de partij de werkgeverslasten naar beneden brengen en moet er volgens D66 een werknemersaftrek komen om het aantrekkelijker te maken om in dienst te gaan.

Het vrijdag gepresenteerde programma is een conceptversie waar leden nog invloed op uit kunnen oefenen. Ook is nog niet duidelijk hoe het financiële plaatje eruitziet. Dit wordt later pas later bekendgemaakt.

Donderdag maakte Pechtold bekend te stoppen als partijleider als D66 geen plek krijgt in het volgende kabinet. De verkiezingen zijn op 15 maart 2017.