Tussen regeringspartijen VVD en PvdA is een oplossing gevonden om te voorkomen dat ouderen er in 2017 in koopkracht op achteruit gaan.

Dat meldt De Telegraaf donderdag. De plus zou gelden voor zowel AOW'ers als voor mensen met een aanvullend pensioen. 

Eerder dit jaar bereikte de coalitie al een akkoord over de hoofdlijnen van de begroting voor 2017, maar hier zouden ouderen in koopkracht achterblijven.

Volgens De Telegraaf is er in de coalitie nog wel discussie over de positie van alleenverdieners. Die zouden er volgens het huidige plaatje in 2017 op achteruitgaan.

Op Prinsjesdag worden de plannen voor 2017 bekendgemaakt, inclusief de gevolgen voor de koopkracht.

De verwachting is dat het kabinet zal investeren in zorg, onderwijs, defensie en veiligheid. Hiervoor zouden VVD en PvdA elk 600 miljoen te besteden hebben.

Volgens een raming van het Centraal Planbureau (CPB) gaan werkenden er volgend jaar op vooruit, maar de koopkrachtplaatjes van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zijn vooralsnog negatief. Ouderen lijden vooral onder het niet indexeren of korten van de pensioenen. Ook kunnen zij gedeeltelijk of geen gebruik meer maken van fiscale voordelen.