Het ministerie van Defensie wil tot een snelle afwikkeling komen van schadeclaims die zijn ingediend door veteranen. Maar afronding van het proces gaat nog wel "enkele jaren" duren, schrijft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde eerder dat Defensie aansprakelijk is voor de schade van twee veteranen. Defensie praat nu met advocaten van veteranen met soortgelijke claims over een regeling. Daarbij worden claims die al bij de rechter liggen met voorrang behandeld.

Het gaat om veteranen die tijdens een missie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben opgelopen. Het gaat dan vooral om militairen die hebben gediend in Libanon (Unifil) en het voormalige Joegoslavië (Dutchbat). Tot dusver hebben 474 veteranen Defensie aansprakelijk gesteld wegens PTSS.

Militair Invaliditeitspensioen

Deze veteranen met claims ontvangen al wel een Militair Invaliditeitspensioen, maar geven aan dat er sprake is van (rest)schade, aldus Hennis. Hoeveel de afhandeling van de schadeclaims Defensie gaat kosten, kan zij nog niet zeggen. In de Tweede Kamer wordt aangedrongen op een snelle afhandeling van deze zaken.

Advocaat Michael Ruperti, die een aantal veteranen met claims vertegenwoordigt, zegt niet onwelwillend tegenover het voorstel van de minister te staan. Hij wil ook nieuwe rechtszaken voorkomen.