Er moet meer geïnvesteerd worden in leraren om het vak aantrekkelijker te maken en de kwaliteit te vergroten.

Dat willen diverse partijen in de Tweede Kamer, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Woensdagochtend luidde de koepelorganisatie van het basisonderwijs, de PO-raad, in Trouw de noodklok. 

Volgens hen dreigt een enorm lerarentekort. Dit komt onder andere doordat de eisen van de lerarenopleiding pabo zijn verhoogd, maar ook omdat veel babyboomers geleidelijk met pensioen gaan.

Door het dreigende tekort wordt gevreesd voor grotere klassen, waardoor de aandacht voor de kinderen afneemt en de werkdruk voor leraren wordt vergroot.

De PvdA wil dan ook dat het volgende kabinet miljarden extra in het onderwijs investeert. "Hierdoor moet het beroep aantrekkelijker worden en het aantal studenten voor de lerarenopleidingen weer groeien", aldus PvdA-Kamerlid Loes Ypma. "Met dit geld kunnen we leraren beter opleiden en twee keer zo goed betalen."

SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil niet wachten tot een volgend kabinet. "Het kabinet moet nu aan de slag, Prinsjesdag komt eraan, het is nu tijd voor investeringen".

'Inhoud versterken'

D66 vindt ook dat er meer geld moet worden geïnvesteerd, maar Kamerlid Paul van Meenen hamert er daarnaast op dat het vak leraar inhoudelijk aantrekkelijker kan worden gemaakt.

"Er is sprake van structurele verwaarlozing van het basisonderwijs", stelt hij. "Leraren zijn momenteel te weinig eigenaar van hun beroep. Ze moeten meer eigen zeggenschap en ruimte krijgen om hun vak zelf in te vullen".

Bovendien worden volgens hem de docenten te weinig begeleid, bijvoorbeeld over de omgang met moeilijk lerende kinderen.

Ook de PVV vindt dat er meer geld moet gaan naar het "primaire onderwijsproces". "Niet naar koepels, management en eeuwige onderwijsvernieuwingen, maar naar alles wat er in de klas gebeurt", aldus Kamerlid Harm Beertema. "Stop met vernieuwen en flexibiliseren want dat brengt alleen maar onrust en dat maakt het beroep onaantrekkelijk. Gun de leraar zijn of haar autonomie en schenk vertrouwen."

Het CDA wil dat de aansluiting van de havo op de pabo verbetert, bijvoorbeeld door leerlingen al op het voortgezet onderwijs via een aanvullend programma en stages voor te bereiden op het leraarschap.

Modernisering

Coalitiepartij VVD wijst er op dat veel geld gaat zitten in regelingen voor oudere leraren die thuis zitten en niet meer voor de klas staan. 

"De modernisering van deze fondsen, waar de sociale partners al een hele tijd over praten, laat op zich wachten. Dat is erg jammer. Zo blijft er veel geld zitten in thuiszittende leraren in plaats van dat dit geld gaat naar jonge docenten die staan te trappelen om het onderwijs in te gaan", aldus VVD-Kamerlid Karin Straus.