D66-leider Alexander Pechtold is bijzonder kritisch over het vluchtelingenakkoord dat Europa heeft gesloten met Turkije. Volgens hem houdt Turkije zich niet aan de afspraken en moet duidelijk worden gemaakt dat de deal van tafel is.

Pechtold wijst er in EenVandaag op dat Europa met Turkije heeft afgesproken dat vluchtelingen uitgeruild zouden worden. In ruil kreeg Turkije 6 miljard euro en werd onder meer beloofd dat de onderhandelingen over toetreding tot de EU en visumvrij reizen voor Turken naar EU-landen versneld zouden worden, als Turkije aan de voorwaarden zou voldoen.

In de praktijk komt er volgens Pechtold weinig terecht van de Turkse toezeggingen. ''Europa moet niet marchanderen met de criteria voor toetreding tot de EU of voor visumvrij reizen. Daarom zeg ik het nu maar duidelijk: in feite is de deal stukgelopen'', aldus Pechtold.