De VVD wil dat nieuwkomers pas na een verblijf van tien jaar in Nederland een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. De huidige naturalisatietermijn van vijf jaar zou moeten worden verdubbeld.

Dat zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani donderdag in dagblad Trouw. "Het paspoort moet geen vanzelfsprekend recht zijn. Je moet één van ons willen zijn", aldus Azmani.

De Nederlandse nationaliteit moet volgens hem worden gezien als de 'hoofdprijs' van de samenleving, waar nieuwkomers stap voor stap naartoe moeten werken.

"Je moet ingroeien in de samenleving. Je invechten", zegt Azmani. "Dan pas bouw je rechten op. Je moet eerst laten zien of je iets te bieden hebt in plaats van meteen je hand op te houden."

Zeven jaar

De senaat bekijkt na de zomer een wetsvoorstel voor het verlengen van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. Dat noemt Azmani een stap in de goede richting, maar ook die periode is volgens hem te kort om de samenleving goed te leren kennen.

De parlementariër wil voorkomen dat mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, de Nederlandse normen en waarden nog niet kennen of de normen en waarden verwerpen, een paspoort krijgen.

Hand schudden

In het AD sprak Azmani zich uit over een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over handen schudden. Het college noemt het discriminatie op basis van geloof als mensen worden afgewezen omdat ze tijdens een sollicitatie geen handen willen schudden.

"Belachelijk. Op wat voor planeet leven die mensen?" reageert Azmani. "Ik denk niet dat dit aansluit bij wat we in Nederland normaal vinden."

COA

De uitspraak kwam na een klacht bij het college die werd ingediend door een 23-jarige moslima uit Arnhem. Ze weigerde de hand te schudden op een sollicitatie bij de Centraal Orgaan opvang voor Asielzoekers (COA).

Ze werd afgewezen, omdat het opvangorgaan dat niet vond passen bij de omgangsvormen en de neutrale uitstraling die van een COA-medewerker wordt verwacht.

Signaal

"Het is ook een totaal verkeerd signaal naar mensen die naar ons land komen", zegt Azmani. "Juist bij het COA moeten we duidelijk maken hoe we in dit lang met elkaar omgaan."

Ook de PvdA vindt dat handen schudden bij de organisatie hoort. Daarmee is een Kamermeerderheid die de uitspraak van het college naast zich neer wil leggen.