Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in die provincies willen weten hoeveel giftreinen over de Brabantroute rijden en om welke stoffen het precies gaat. Ze vragen dat in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

De twee provincies en steden als Venlo, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven willen weten waar ze zich op moeten voorbereiden als zich een calamiteit met een giftrein voordoet. De brief is reactie op het bericht van het ministerie dat "de risicoplafonds" op het spoor worden overschreden.

"Van de geconstateerde overschrijding zijn wij erg geschrokken. Evenals van het feit dat door onjuiste registratie van gevaarlijke stoffen op emplacementen nog steeds niet bekend is om welke stoffen c.q. welke gevaren het precies gaat", zo staat in de brief.

Met tijdelijke oprekking van de veiligheidsrisico's raakt het evenwicht tussen het economisch belang van het goederenvervoer en de risico's voor omwonenden uit balans, vinden de briefopstellers. Ze willen met Dijksma om tafel om maatregelen te nemen die de Brabantroute 'robuust en veiliger' maken.

In mei 2013 ging het in het Belgische Wetteren, bij Gent, mis met een giftrein. De trein met zeven wagons ontspoorde en vloog in brand. Daardoor kwamen giftige stoffen met het bluswater in de riolering en het grondwater terecht. Sindsdien staat vergroting van de veiligheid op het spoor vooral bij de betrokken gemeenten hoog op de agenda.