De subsidie voor het in opspraak geraakte christelijke project Hart van Homo´s is gestopt. Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) zwicht hiermee voor forse druk uit de Tweede Kamer. De bewindsvrouw maakte haar besluit maandag bekend.

Onder meer de regeringspartijen VVD en PvdA hadden eerder deze maand geëist dat de PvdA-minister onmiddellijk een einde zou maken aan de ondersteuning. Hart van Homo´s zou een verkeerde boodschap uitdragen, namelijk dat je wel homoseksuele gevoelens mag hebben, maar er eigenlijk niets mee mag doen.

Bussemaker was aanvankelijk niet van plan de steun in te trekken. Zij zei dat de subsidie terecht is verleend en dat de overheid die niet zomaar kan intrekken omdat de Tweede Kamer dat wil. De organisatie achter het project zou zelfs bezwaar kunnen maken.

Maar onder anderen PvdA-Kamerlid Keklik Yücel hamerde op intrekking: "Dit is een heel principieel besluit. Dit is geen geldkwestie. Gaan wij een organisatie subsidiëren die emancipatie tegenwerkt? Dat is de kwestie."

Samenwerkingsverband

Bussemaker schortte in feite de subsidie op voor het samenwerkingsverband LCC+ , dat bestaat uit organisaties die zich inzetten voor onder meer homo-emancipatie in christelijke gemeenschappen. Daarvan zit de organisatie Weerbaar in Seksualiteit (WiS) achter Hart van Homo’s .

De minister wil LCC+ uitnodigen zo snel mogelijk een aangepaste subsidieaanvraag in te dienen zonder het deel voor WiS.